Unieważnienia praw

Każde prawo własności przemysłowej (patent, prawo ochronne, rejestracja) może być w określonych sytuacjach unieważnione. W Polsce unieważnienie polskich i europejskich patentów, wzorów użytkowych, polskich znaków towarowych i polskich wzorów przemysłowych przeprowadza się w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP (w wyższych instancjach właściwe są sądy administracyjne). Znaki towarowe Unii Europejskiej i wspólnotowe wzory przemysłowe mogą być unieważnione w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Monitorujemy publikacje zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych wybranych podmiotów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sprzeciwowych i o unieważnienie praw.

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl