Badania patentowe

Co robimy

Badania patentowe opierają się na poszukiwaniach przeprowadzanych w bazach danych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych. Badania te wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia. Wykonujemy profesjonalne, „szyte na miarę” badania czystości patentowej, stanu techniki i inne.

Poszukiwania w bazach danych

Urzędy patentowe większości krajów świata i różne organizacje międzynarodowe prowadzą i udostępniają bazy danych, w których gromadzone są informacje o zgłoszonych do ochrony i chronionych wynalazkach, wzorach użytkowych, zgłoszonych i zarejestrowanych znakach towarowych oraz zarejestrowanych wzorach przemysłowych z całego świata. W bazach tych można znaleźć wiele informacji, które są kluczowe w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.
W bazach danych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych można sprawdzić m.in. jakie prawa własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne, rejestracje znaków i wzorów przemysłowych) posiada dany podmiot, czy i gdzie interesujący nas wynalazek jest opatentowany, jakich dziedzin techniki dotyczą najnowsze zgłoszone do ochrony wynalazki podmiotu konkurencyjnego. Można również dowiedzieć się, czy dany znak towarowy jest gdzieś zarejestrowany, czy dane logo może być zarejestrowane, czy opracowany wynalazek ma szansę na uzyskanie patentu.
Bazy danych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych są więc źródłem bezcennych informacji, które powinny interesować każdego prężnego i innowacyjnego przedsiębiorcę.

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl