Spory sądowe

Spory sądowe dotyczące własności przemysłowej rozstrzygane w postępowaniu cywilnym i karnym mogą wynikać z wielu różnych sytuacji konfliktowych. Sytuacje takie mają miejsce np.w przypadku korzystania w obrocie gospodarczym z cudzego prawa bez zezwolenia właściciela tego prawa (naruszenie patentu, znaku towarowego itp.), przypisania sobie autorstwa cudzego wynalazku, konfliktu na tle wysokości wynagrodzenia za opracowanie wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego itp. Przyczyną sporu może być także popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji, np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez nieuprawnione wykorzystanie bądź ujawnienie informacji poufnych dotyczących nowych rozwiązań, naśladownictwo produktów i wiele innych.

W postępowaniach cywilnych i karnych reprezentujemy klientów we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi, których specjalnością jest ochrona własności intelektualnej.

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl