Tłumaczenia tekstów patentowych

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie patentu

Dla przedsiębiorcy działającego poza granicami Polski patent (lub prawo ochronne na wzór użytkowy) opublikowany w języku obcym może być np. przyczyną skierowanych do niego roszczeń o naruszenie tego patentu / prawa ochronnego albo przeszkodą ograniczającą swobodę prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Patent lub zgłoszenie patentowe jest też często cenną informacją techniczną, która naprowadza wynalazcę na ciekawy kierunek pracy badawczej. Często zdarza się też, że treść publikacji patentowej jest przeszkodą do uzyskania patentu na wynalazek zgłoszony do ochrony.

Tłumaczenie patentu wymaga specjalisty

Myli się ten, kto myśli że do przetłumaczenia patentu wystarczy znajomość odpowiedniego języka. Większość opisów patentowych to teksty trudne do zrozumienia nawet w języku polskim i nawet dla osoby będącej specjalistą w dziedzinie, której tekst dotyczy lecz niebędącej rzecznikiem patentowym. Z drugiej strony, błędne lub niedokładne tłumaczenie może mieć poważne konsekwencje, szczególnie w przypadku sporu o naruszenie patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy).

Jak my to robimy

Zlecone nam tłumaczenia wykonujemy samodzielnie lub we współpracy z tłumaczami wyspecjalizowanymi w tłumaczeniu tekstów patentowych. Wszystkie podzlecane tłumaczenia patentowe są dodatkowo sprawdzane przez rzecznika patentowego.

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl